rijles en autisme

Iedere leerling met of zonder autisme is uniek.

Iedere leerling met of zonder autisme is uniek en vraagt een individuele aanpak bij het leren autorijden. Leerlingen met autisme en/of AD(H)D kunnen tijdens rijlessen problemen ervaren waar veel rijscholen geen rekening mee houden. Aan die problemen en spanningen die ze veroorzaken wordt veel aandacht besteed. Omgaan met frustratie door het hebben van inzicht in autisme en AD(H)D. Zo nodig bespreken we samen met je ouders of hulpverleners welke stappen nodig zijn om verder te komen.

Begrijpen wat er gebeurt!

Een kenmerk van autisme kan zijn, dat iemand precies wilt begrijpen wat er gebeurt. Daar is, als je het rijbewijs hebt, tijdens het auto rijden niet altijd tijd voor. Nieuwe situaties bespreken we tijdens de rijles samen nauwkeurig. Daar nemen we de tijd voor. Je krijgt de ruimte om het te ontdekken. Ik begeleid je in dit proces. Hoeveel uitleg en begeleiding je nodig hebt verschild per leerling en per situatie.

Niet iedere weggebruiker kijkt goed uit.

Iedereen is wel eens boos op andere weggebruikers. Het gedrag van anderen in het verkeer kan bij mensen met autisme echter tot heftige frustraties leiden. Tijdens de lessen word je geholpen om het perspectief van die andere weggebruiker te zien. Zo leer je de situatie en het gedrag van de ander beter begrijpen. De frustratie kan er nog steeds zijn, maar je ervaart hoe de spanning dan weer snel afneemt.

Rust en duidelijkheid

Tijdens de rijles wordt er voor gezorgd dat er een rustige ontspannen sfeer met zo min mogelijk onnodige afleiding is.

  • We beginnen exact op de afgesproken tijd.
  • Er zitten geen andere leerlingen in de auto. Je bent alleen met de instructeur.
  • Je hebt altijd dezelfde instructeur in dezelfde auto.

De diensten van Groenia breiden uit met maatwerk voor specifieke doelgroepen.
Autorijschool Groenia rijopleiding leidt ook klanten met een beperkingen op zoals:

  • ADHD
  • Faal- en rijangst.
  • Autisme en meer.